Over Limitless

Over Limitless

Sinds 2016 organiseert Limitless events
voor en door jongeren

Wij geloven in een God die zo ontzettend veel meer is dan wij kunnen dromen, bidden of beseffen! Daarom zijn wij enthousiast over Hem, vertellen wij dit aan iedereen die het horen wil, maar meer nog: organiseren wij jongerenevents voor én door jongeren! 

Daar zijn we ook enthousiast over, over jou! 
Wij willen je helpen om tot God te komen, Hem te aanbidden, van Hem te leren, maar bovenal willen we je helpen om dichter naar hem toe te groeien! 
Dat is waar we enthousiast over zijn, en daarom geloven we het ook als we zeggen dat we met Hem over muren kunnen springen want Hij is Limitless, Hij is de ‘I Am’!
Hij is het begin en het einde, Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft jou gemaakt!  
En daarom roepen we dit de wereld in:

I AM LIMITLESS

Aanbidding

Gebed

Onderwijs

Vriendschap

Aanwezig zijn bij een Limitless event? Check het komende event hier: